B-e x p r e s s i v e"You can't go back

and change

the beginning,

but you can start

where you are

and change the ending."

C.S. Lewis


Welkom op mijn website!


B-expressive is ontstaan vanuit mijn verlangen naar een leven wat innerlijke rust geeft, maar ook dynamiek en uitdaging, plezier en zingeving. Het is een bijzondere zoektocht geworden.


Deze zoektocht heeft mij ook laten zien, dat je niet meer terug kunt naar je verleden om daar het begin van te veranderen, maar dat je wel een nieuwe start kunt maken daar waar je nu bent. En dat heeft me een heel ander perspectief gegeven en een heel ander leven die ik niet voor mogelijk heb gehouden. Een expressief betekenisvol leven. B-expressive!


B-expressive | Goed Boos coaching Dat het leven ingewikkelder en ondoorzichtig in elkaar kan steken, dat heb ik in mijn eigen leven ondervonden, maar ik zie het dagelijks om mij heen. Wat is er veel boosheid in ons en om ons heen. En wat maakt dat soms veel kapot, vaak meer dan ons lief is. Boosheid is een gevoel met een veelheid aan uitingsvormen: van frustratie tot je miskend voelen en van er op los willen slaan tot passief verzet.


Daarom ben ik mij hierin gaan verdiepen en ben ik een Goed Boos-partner en coach geworden. Goed Boos heeft een aantal kernonderwerpen rond boosheid in een cursus samengebracht. Goed Boos (stimu-)leert je boosheid te zien als een bijzondere krachtbron die je helpt om je in te zetten tegen onrecht en om relaties die door conflicten dreigen te lopen, te helpen herstellen. 


B-expressive staat voor een expressief leven en wil jou daartoe inspireren, een betekenisvol leven vol vreugde te leiden. Leven in de dagelijkse wetenschap dat je voor eeuwig geliefd bent door de Ene, de Eeuwige God die hemel en aarde gemaakt. heeft. Die jou en mij gemaakt heeft. B-expressive staat daarom voor: 'LEEF! Sta op! heb (weer) goede verwachtingen. Leidt een hoop-vol-Leven. Vier het leven!


Jou van harte toegewenst!

Carolina


unsplash